แนะนำบุคลากร

 • isariya.jpg
 • boukham.jpg
 • soracha.jpg
 • jaree.jpg
 • sanya.jpg
 • tawat.jpg
 • boontum.jpg
 • ariya.jpg
 • thanchanok.jpg
 • supat.jpg
 • tanong.jpg

ลงชื่อเข้าใช้ผู้ใช้ขณะนี้

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เข้าชม website

037320
วันนี้วันนี้3
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้13
อาทิตย์นี้อาทิตย์นี้16
เดือนนี้เดือนนี้561
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 255337320

พลังงานวันนี้

พยากรณ์อากาศ

ฟังเพลง อบต.

เพลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของที่มาของบ้านแอ่น ที่เล่าขานสืบต่อกันมาและขอขอบพระคุณ คุณตู่ ดารณี ที่ร้องเล่าตำนาน เป็นอย่างสูง


Designed by:

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น
ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา

ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแอ่นใหม่ หมู่ที่ 2

คลิกดูรายละเอียดและราคากลาง


 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ

ประชาสัมพันธ์ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 77 รายการ คลิกดูรายละเอียดที่นี่

 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา

ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง  จำนวน 1 โครงการ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตตำบล

บ้านแอ่น คลิกดูรายละเอียดและราคกลาง

 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา

ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังหม้อ หมู่ที่ 1

รายละเอียดและราคากลาง

 

 
ประชาสัมพันธ์ ประกาสสอบราคา

ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ

โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงแบบแชมแปญ บ้านวังหม้อ หมู่ที่ 1

รายละเอียดและราคากลาง

 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา

ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ

ดังนี้

1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแคปซีล บ้านวังหม้อ หมู่ที่ 1

รายละเอียดและราคากลาง

2.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแคปซีล บ้านห้วยทรายมูล

หมู่ที่ 4 รายละเอียดและราคากลาง

 
ประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประชาสัมพันธ์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านแอ่นใหม่ หมู่ 2 ซอย 3 คลิกดูรายละเอียดและราคากลาง

 

 
ประชาสัมพันธ์การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประชาสัมพันธ์การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านวังหม้อ

เชื่อม บ้านแอ่นใหม่ จำนวน 1 โครงการ คลิกดูรายละเอียด

และ ราคากลาง

 
ประชาสัมพันธ์การจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ

ประชาสัมพันธ์ การจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

1.โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านแอ่นจัดสรร หมู่ที่ 3 คลิกดูรายละเอียด

และ ราคากลาง

 
ประชาสัมพันธ์ การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ

ประชาสัมพันธ์ การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

1.โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ 3 บ้านแอ่นจัดสรร เพื่อแก้ไข

ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภค คลิกดูรายละเอียดและราคากลาง

 
ประชาสัมพันธ์ การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ

ประชาสัมพันธ์ การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

1.โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแอ่นใหม่ หมู่ที่ 2

คลิกดูรายละเอียดและราคากลาง