เมนูหลัก

ลงชื่อเข้าใช้ผู้ใช้ขณะนี้

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เข้าชม website

085463
วันนี้วันนี้53
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้31
อาทิตย์นี้อาทิตย์นี้286
เดือนนี้เดือนนี้1026
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม  2553ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 255385463

พยากรณ์อากาศDesigned by:

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น และนายกองค์การบริหารสวนตำบลบ้านแอ่น

                                                                                   บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง

                                                                             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น

                                                           __page-0001

Scan2564-10-28_100038_page-0001                 Scan2564-10-28_100038_page-0002

 

 

 

                                                                                    บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง

                                                                        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น

                                                                                            เขตเลือกตั้งที่  1

 

                                                           __page-0002

 

Scan2564-10-28_105039_page-0001                 Scan2564-10-28_105039_page-0002

Scan2564-10-28_105039_page-0003                Scan2564-10-28_105039_page-0004

 

 

                                                                                     บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง

                                                                           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น

                                                                                              เขตเลื้อกตั้งที่  2

                                                   __page-0003

Scan2564-10-28_102007_page-0001               Scan2564-10-28_102007_page-0002

Scan2564-10-28_102007_page-0003

 

 

                                                                                          บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง

                                                                                สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น

                                                                                                  เขตเลือกตั้งที่  3

 

                                                         __page-0004

Scan2564-10-28_102229_page-0001               Scan2564-10-28_102229_page-0002

 

 

                                                                                        บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง

                                                                              สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น

                                                                                                เขตเลือกตั้งที่ 4

 

                                                         __page-0005

Scan2564-10-28_095722_page-0001              Scan2564-10-28_095722_page-0002

Scan2564-10-28_095722_page-0003               Scan2564-10-28_095722_page-0004

 
ประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง

FB_Post36

 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2563
 
ประกาศ การขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น

เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประจำปี พ.ศ. 2564   รายละเอียด  คลิ๊กที่นี้

 
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น

เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประจำปี 2564 ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประจำปี 2564  รายละเอียด   คลิ๊กที่นี้

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 4 บ้านวังหม้อ หมู่ 1 ตำบลบ้านแอ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ซอย 4 บ้านวังหม้อ หมู่ 1 ตำบลบ้านแอ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

รายละเอียด                                                                  คลิ๊กที่นี้!

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการซ้อมสร้างถนนลาดยางยิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 3 บ้านแอ่น่จัดสรร หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแอ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-biding)

ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างโครงการซ้อมสร้างถนนลาดยางยิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ซอย 3 บ้านแอ่น่จัดสรร หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแอ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(E-biding)  รายละเอียด                                                 คลิ๊กที่นี้!

 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 4 บ้านวังหม้อ ม.1 ตำบลบ้านแอ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ซอย 4 บ้านวังหม้อ ม.1 ตำบลบ้านแอ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

รายละเอียดคลิ๊กที่นี้  

 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 3 บ้านแอ่นจัดสรร หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแอ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ซอย 3 บ้านแอ่นจัดสรร หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแอ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)   

รายละเอียดคลิ๊กที่นี้

 
ประกาศ ขอขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564

ประกาศ ขอขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 256     คลิกที่นี้

77969

77966

 
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการเสียภาษีที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564

007

 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระภาษี

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระภาษี ท่านสามารถชำระภาษีป้าย

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผ่านการโอนเงินได้ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย  บัญชีออมทรัพย์ 526-0-18179-4

 
ประกาศขยายเวลาชำระภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษี

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2563 คลิ๊กที่นี้

 
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมไหล่ทางผิวนราจร คสล.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะ

การเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมไหล่ทาง

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 และซอย 4 บ้านวังหม้อ

หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-bidding) คลิ๊กที่ 1

 
บทความ อื่นๆ ...
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 5

แบบสำรวจความคิดเห็น

สำรวจความคิดเห็นการให้บริการ WIFI ตำบลบ้านแอ่น
 

ค้นหาข้อมูล

ลิงค์ ที่น่าสนใจ

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ฟังเพลง อบต.

เพลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของที่มาของบ้านแอ่น ที่เล่าขานสืบต่อกันมาและขอขอบพระคุณ คุณตู่ ดารณี ที่ร้องเล่าตำนาน เป็นอย่างสูง