:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น //วิสัยทัศน์ : ให้มีน้ำไหล ไฟฟ้าสว่าง หนทางดี คนมีการศึกษา นำพาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-106478 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-106478 อีเมล์ : saraban@banann.go.th

ชื่อ: กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย

5 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น ร่วมกับบริษัทศูนย์แว่นตากาลทอง ว่าได้เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพสายตาของผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป จึงได้มีการบริการจัดการตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมมอบแว่นสายตาที่มองเห็นชัดเจนให้ฟรี กับผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยแว่นสายตาสำหรับแจกฟรีมีดังนี้  

  1. แว่นสายตายาวสำหรับอ่านหนังสือ
  2. แว่นสายตาสั้นหรือยาวสำหรับการมองไกล
  3. แว่นตากันแดด ชาวบ้านที่เข้ามาตรวจวัดสายตาจะได้รับแว่นสายตาฟรีท่านละ 1 อัน

    โดยสามารถเข้ารับการตรวจวัดสายตาจากศูนย์แว่นตากาลทอง ในวันที่ 5-6 ธันวาคม พ.ศ.2565  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ เอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร