:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น //วิสัยทัศน์ : ให้มีน้ำไหล ไฟฟ้าสว่าง หนทางดี คนมีการศึกษา นำพาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-106478 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-106478 อีเมล์ : saraban@banann.go.th

ชื่อ: กิจกรรมงานลอยกระทง วันที่ 7 พ.ย 65 ณ ลานทะเลสาบดอยเต่า

7 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

กิจกรรมงานลอยกระทง วันที่ 7 พ.ย 65 ณ ลานทะเลสาบดอยเต่า นำโดยท่านนายกสนธยา พรหมเสน พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ อบต.บ้านแอ่น

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร