:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น //วิสัยทัศน์ : ให้มีน้ำไหล ไฟฟ้าสว่าง หนทางดี คนมีการศึกษา นำพาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-106478 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-106478 อีเมล์ : saraban@banann.go.th

ชื่อ: ขบวนแห่กระทงใหญ่ อบต บ้านแอ่น ในงานกิจกรรมประเพณีลอยกระทง

8 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 8 พ.ย 65 ขบวนแห่กระทงใหญ่ อบต บ้านแอ่นในงานกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ณ ทะเลสาบดอยเต่า

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร