เมนูหลักDesigned by:

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานกิจกรรมต่างๆ

แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566 

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง 3
2 ประชาสัมพันธ์ 3
3 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 48
4 กิจกรรมการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid-19 ประจำปีงบประมาณ 2563 52
5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง” ประจำปีงบประมาณ 2563 46
6 โครงการทูบีนัมเบอร์วันบ้านแอ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 42
7 โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านแอ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 41
8 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า บ้านแอ่นไร้ขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 27
9 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง(ยี่เป็ง) ประจำปีงบประมาณ 2563 24
10 ประกาศ อบต.บ้านแอ่น เรื่อง การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 2563 27
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 7