เมนูหลักDesigned by:

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานกิจกรรมต่างๆ

แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566 

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด -19 12
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น เรื่อง มาตรฐานการรักษาวินัยของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.บ้านแอ่น ประจำปี 2564 14
3 จริยธรรมของข้าราชการ และการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย 13
4 ประกาศ เรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดหลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น 8
5 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 22
6 ประชาสัมพันธ์ทำเนียบปราชญชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 16
7 ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม 13
8 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 31
9 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) 27
10 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่2) พ.ศ.2563 18
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 11