เมนูหลัก

แนะนำบุคลากรใหม่

  • img20210219152114.jpg


Designed by:

ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น PDF พิมพ์ อีเมล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น

เรื่องรับสมัครอาสารสมัครบริบาลท้องถิ่น  เอกสารที่ 1-3 คลิีกที่นี้

                                                     เอกสารที่ 4-5 คลิ๊กที่นี้