เมนูหลักDesigned by:

ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน PDF พิมพ์ อีเมล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น

เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประจำปี 2564 ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประจำปี 2564  รายละเอียด   คลิ๊กที่นี้