เมนูหลักDesigned by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น เรื่อง มาตรฐานการรักษาวินัยของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.บ้านแอ่น ประจำปี 2564 PDF พิมพ์ อีเมล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น เรื่อง มาตรฐานการรักษาวินัยของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.บ้านแอ่น ประจำปี 2564