เมนูหลักDesigned by:

ข้อมูลผู้บริหาร

 

 

 

 

 

 

 

kitipong

 

นายกิตติ์พงษ์   จันทร์ตาบุญ

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น 

 เบอร์โทร.089-8501379

 

 

 

ว่าง

 

 

 

 

 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น คนที่ 1


 

 

ว่าง

 

 

 

 

   

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น คนที่ 2

 

 

 

ว่าง

 

 

 

  

เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น