เมนูหลักDesigned by:

ข้อมูลผู้บริหาร

 

 

 

 

 

 

l4

 

 

นายสนธยา     พรหมเสน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น 

 เบอร์โทร.087-1747091

 

 

 

 

 

 

 

 

0899

 

 

 

นายขจร    จันทร์ต๊ะมา

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น

เบอร์โทร.086-1143802

 

 

m01

 

 

นายเอกชัย   ด้วงยศ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น

 เบอร์โทร.093-2874538

 

 

 

l7

 

นายทนงศักดิ์   ตั๋นเป็ง

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น 

 เบอร์โทร.089-9515117