เมนูหลักDesigned by:

สภา อบต

 

                    สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น

 

                                      

                                               นายสมบูณณ์   ผัดหล้า

                                   ประธานสภา อบต.

 

 

 

    

 

       นายอำนาจ   ควายคณะ                        นายกิติชัย    เกตุดี

       รองประธานสภา                              เลขานุการสภา อบต.

 

 

 

                                                                            

       นายหาชัย ณวรรณติ๊บ                          นายอำนวย  ตั๋นจา

      สมาชิก อบต.หมู่ 1                              สมาชิก อบต.หมู่ 3

                

    

  

       นายวสุ   ไชยวงค์                               นายเทวิน   จีนาวงค์

      สมาชิก อบต.หมู่ 4                              สมาชิก อบต.หมู่ 4