เมนูหลักDesigned by:

สภา อบต

 

 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น

 

 

 

m05

นายกำจัด  เรือนอุ๊ด

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น

เบอร์โทร.086-1932559

 

 

 

 

 

 

m05

 

นายกำจัด  เรือนอุ๊ด

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น

เบอร์โทร.086-1932559

 

 

 

 

 

m02

 

 

นายศิริชัย   เกษดี

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น

เบอร์โทร.086-1923397

 

 

 

m03

นายเสร็จสาร   ตั๋นแก้ว

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น หมู่ที่ 1

เบอร์โทร.080-1639691

 

 

m06

 

นายอาคม  ปิญญาวงค์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น หมู่ที่ 3

เบอร์โทร.087-0750089

 

 

 

 

m04

 

นายสมเกียรติ  ไชยวงศ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น หมู่ที่ 4

เบอร์โทร.089-9513962