เมนูหลัก

แนะนำบุคลากรใหม่

  • img20210219152114.jpg


Designed by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนุะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

ขนส่งค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)  คลิ๊กที่นี้