เมนูหลักDesigned by:

สำรวจความพึงพอใจของประชาชน

 

 

 

 

 

 

 

_page-0001

 

 

 

212121

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น

เรื่อง เผยแพร่สรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563                                                                        คลิ๊กที่นี้

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น

เรื่อง เผยแพร่สรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564                                                                        คลิ๊กที่นี้