เมนูหลักDesigned by:

ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบ

ช่องทางการร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ กรุณาแจ้ง

1.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น

49 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแอ่น อำเภอดอยเต่า

จังหวัดเชียงใหม่ 50260 โทร 053-106478

2.ทาง Facebook:อบต.บ้านแอ่น

3.ทาง Line:อบต.บ้านแอ่น

4.เบอรโทรศัพท์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่นโดยตรง โทร.089-8501379

Comments

Name *
Email (For verification & Replies)
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment