เมนูหลักDesigned by:

สำรวจความพึงพอใจของประชาชน

212121

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น

เรื่อง เผยแพร่สรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563                                                                        คลิ๊กที่นี้