เมนูหลัก

แนะนำบุคลากรใหม่

  • img20210219152114.jpg


Designed by:

ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF พิมพ์ อีเมล

ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คลิ๊กที่นี้  

 

เอกสารประกวดราคาซื้อ                      เอกสารที่ 1-4      คลิ๊กทีนี้

                                                     เอกสารที่ 5-8      คลิ๊กที่นี้

ร่างขอบเขตของงาน TOR                    เอกสารที่ 1-4      คลิ๊กที่นี้

                                                     เอกสารที่ 5-8      คลิ๊กที่นี้

                                                     เอกสารที่ 9-12    คลิ๊กที่นี้

                                                     เอกสารที่ 13-16  คลิ๊กที่นี้

                                                     เอกสารที่ 17-18  คลิ๊กที่นี้


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รบการจัดสรร (แบบ บก.06)  คลิ๊กที่นี้