เมนูหลัก

แนะนำบุคลากรใหม่

  • img20210219152114.jpg


Designed by:

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมไหล่ทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 และซอย 4 บ้านวังหม้อ ม.1 ด้วยวิธี E-bidbing PDF พิมพ์ อีเมล

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมไหล่ทางผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 และซอย 4 บ้านวังหม้อ ม.1 ด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (E-bidbing)   คลิ๊กที่นี้

เอกสารประกวดราคาจ้าง            เอกสาร 1-4      คลิ๊กที่นี้

                                           เอกสาร 5-9      คลิ๊กที่นี้

ราคากลาง                                                   คลิ๊กทีนี้