เมนูหลัก

แนะนำบุคลากรใหม่

  • totsapon.jpg
  • 53458163_414168995824338_404500415074271232_n.jpg


Designed by:

ข้อมูลผู้บริหาร

 

 

 

นายชุมพร     ใจเมตตา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น 

 

 

 

ว่าง

 

 

 

 

 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น คนที่ 1


 

 

ว่าง

 

 

 

 

   

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น คนที่ 2

 

 

 

ว่าง

 

 

 

  

เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น