เมนูหลักDesigned by:

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคาต่างๆ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณราคากลาง 100
2 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณการราคากลาง 102
3 ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 101
4 ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 112
5 ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 108
6 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณการราคากลาง 105
7 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณการราคากลาง 119
8 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 144
9 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณการราคากลาง 118
10 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 188
11 ประชาสัมพันธ์ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ 164
12 ประชาสัมพันธ์ โครงการซ่อมแซมถนน 152
13 ประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างถนน 106
14 ประชาสัมพันธ์ โครงการซ่อมแซมและก่อสร้างถนน 145
15 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 172
16 ประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 160
17 ประชาสัมพันธ์การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 189
18 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 103
19 ประชาสัมพันธ์การจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ 135
20 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 175
21 ประชาสัมพันธ์ การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 178
22 ประชาสัมพันธ์ การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 220
23 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 188
24 ประชาสัมพันธ์ การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 233
25 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 153
26 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 105
27 ประกาศสอบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแคฟซีล หมู่ที่ 4 232
28 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแคพซิล หมู่ที่ 3 249
29 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน 127
30 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 164
31 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 159
32 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 224
33 ประชาสัมพันธ์ การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 205
34 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-auction) 208
35 ประชาสัมพันธ์โครงการสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 4 โครงการ 282
36 ประชาสัมพันธ์โครงการสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ 174
37 ประชาสัมพันธ์โครงการสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 7 โครงการ 411
38 ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคา หมู่ 2 598
39 ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคา หมู่ 3 617
40 ประชาสัมพันธ์สอบราคาโครงการก่อสร้าง เลขที่ 5-8 439
41 ประชาสัมพันธ์สอบราคาโครงการก่อสร้าง เลขที่ 1-4 477
42 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนลูกรัง 1017
43 ประกาศสอบราคาก่อสร้างรางส่งน้ำ 1395