เมนูหลัก

แนะนำบุคลากรใหม่

  • ploy.jpg


Designed by:

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคาต่างๆ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลากยาง ซอย 4 หมู่ 1 19
2 ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ 2 19
3 ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการขยายไหล่ถนน หมู่ 1 93
4 ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการขยายไหล่ถนน หมู่ 1 114
5 ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 2 75
6 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณราคากลาง 113
7 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณราคากลาง 138
8 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณราคากลาง 174
9 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณราคากลาง 103
10 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณราคากลาง 115
11 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณราคากลาง 104
12 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณราคากลาง 159
13 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณราคากลาง 331
14 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณการราคากลาง 288
15 ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 263
16 ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 300
17 ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 286
18 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณการราคากลาง 288
19 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณการราคากลาง 279
20 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 323
21 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณการราคากลาง 241
22 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 345
23 ประชาสัมพันธ์ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ 322
24 ประชาสัมพันธ์ โครงการซ่อมแซมถนน 268
25 ประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างถนน 237
26 ประชาสัมพันธ์ โครงการซ่อมแซมและก่อสร้างถนน 275
27 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 339
28 ประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 286
29 ประชาสัมพันธ์การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 342
30 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 190
31 ประชาสัมพันธ์การจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ 238
32 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 264
33 ประชาสัมพันธ์ การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 295
34 ประชาสัมพันธ์ การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 338
35 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 320
36 ประชาสัมพันธ์ การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 352
37 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 237
38 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 191
39 ประกาศสอบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแคฟซีล หมู่ที่ 4 384
40 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแคพซิล หมู่ที่ 3 371
41 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน 216
42 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 258
43 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 246
44 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 335
45 ประชาสัมพันธ์ การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 342
46 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-auction) 343
47 ประชาสัมพันธ์โครงการสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 4 โครงการ 398
48 ประชาสัมพันธ์โครงการสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ 267
49 ประชาสัมพันธ์โครงการสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 7 โครงการ 547
50 ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคา หมู่ 2 730
51 ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคา หมู่ 3 754
52 ประชาสัมพันธ์สอบราคาโครงการก่อสร้าง เลขที่ 5-8 540
53 ประชาสัมพันธ์สอบราคาโครงการก่อสร้าง เลขที่ 1-4 620
54 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนลูกรัง 1113
55 ประกาศสอบราคาก่อสร้างรางส่งน้ำ 1656