เมนูหลักDesigned by:

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคาต่างๆ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการขยายไหล่ถนน หมู่ 1 2
2 ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการขยายไหล่ถนน หมู่ 1 3
3 ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 2 -
4 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณราคากลาง 9
5 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณราคากลาง 8
6 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณราคากลาง 8
7 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณราคากลาง 8
8 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณราคากลาง 9
9 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณราคากลาง 7
10 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณราคากลาง 27
11 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณราคากลาง 163
12 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณการราคากลาง 162
13 ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 150
14 ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 167
15 ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 166
16 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณการราคากลาง 165
17 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณการราคากลาง 166
18 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 196
19 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณการราคากลาง 159
20 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 240
21 ประชาสัมพันธ์ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ 206
22 ประชาสัมพันธ์ โครงการซ่อมแซมถนน 197
23 ประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างถนน 141
24 ประชาสัมพันธ์ โครงการซ่อมแซมและก่อสร้างถนน 186
25 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 216
26 ประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 197
27 ประชาสัมพันธ์การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 232
28 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 131
29 ประชาสัมพันธ์การจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ 167
30 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 203
31 ประชาสัมพันธ์ การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 217
32 ประชาสัมพันธ์ การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 255
33 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 227
34 ประชาสัมพันธ์ การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 270
35 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 181
36 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 133
37 ประกาศสอบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแคฟซีล หมู่ที่ 4 270
38 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแคพซิล หมู่ที่ 3 285
39 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน 155
40 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 193
41 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 188
42 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 265
43 ประชาสัมพันธ์ การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 245
44 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-auction) 245
45 ประชาสัมพันธ์โครงการสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 4 โครงการ 315
46 ประชาสัมพันธ์โครงการสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ 200
47 ประชาสัมพันธ์โครงการสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 7 โครงการ 453
48 ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคา หมู่ 2 635
49 ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคา หมู่ 3 654
50 ประชาสัมพันธ์สอบราคาโครงการก่อสร้าง เลขที่ 5-8 470
51 ประชาสัมพันธ์สอบราคาโครงการก่อสร้าง เลขที่ 1-4 515
52 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนลูกรัง 1051
53 ประกาศสอบราคาก่อสร้างรางส่งน้ำ 1466