เมนูหลัก

แนะนำบุคลากรใหม่

  • totsapon.jpg
  • 53458163_414168995824338_404500415074271232_n.jpg


Designed by:

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคาต่างๆ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลากยาง ซอย 4 หมู่ 1 8
2 ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ 2 7
3 ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการขยายไหล่ถนน หมู่ 1 69
4 ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการขยายไหล่ถนน หมู่ 1 89
5 ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 2 55
6 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณราคากลาง 93
7 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณราคากลาง 110
8 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณราคากลาง 140
9 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณราคากลาง 81
10 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณราคากลาง 88
11 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณราคากลาง 74
12 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณราคากลาง 140
13 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณราคากลาง 304
14 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณการราคากลาง 274
15 ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 248
16 ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 277
17 ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 274
18 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณการราคากลาง 269
19 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณการราคากลาง 262
20 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 304
21 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณการราคากลาง 233
22 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 328
23 ประชาสัมพันธ์ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ 303
24 ประชาสัมพันธ์ โครงการซ่อมแซมถนน 262
25 ประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างถนน 228
26 ประชาสัมพันธ์ โครงการซ่อมแซมและก่อสร้างถนน 263
27 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 322
28 ประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 272
29 ประชาสัมพันธ์การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 325
30 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 187
31 ประชาสัมพันธ์การจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ 234
32 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 260
33 ประชาสัมพันธ์ การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 291
34 ประชาสัมพันธ์ การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 330
35 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 309
36 ประชาสัมพันธ์ การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 344
37 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 234
38 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 187
39 ประกาศสอบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแคฟซีล หมู่ที่ 4 370
40 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแคพซิล หมู่ที่ 3 361
41 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน 213
42 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 254
43 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 241
44 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 328
45 ประชาสัมพันธ์ การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 330
46 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-auction) 338
47 ประชาสัมพันธ์โครงการสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 4 โครงการ 387
48 ประชาสัมพันธ์โครงการสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ 263
49 ประชาสัมพันธ์โครงการสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 7 โครงการ 533
50 ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคา หมู่ 2 717
51 ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคา หมู่ 3 741
52 ประชาสัมพันธ์สอบราคาโครงการก่อสร้าง เลขที่ 5-8 530
53 ประชาสัมพันธ์สอบราคาโครงการก่อสร้าง เลขที่ 1-4 607
54 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนลูกรัง 1106
55 ประกาศสอบราคาก่อสร้างรางส่งน้ำ 1632