เมนูหลักDesigned by:

ข่าวสาร ประกาศต่างๆ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 4
2 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 5
3 ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น 9
4 ประกาศโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน 86
5 ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 90
6 ประกาศแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 100
7 ประกาศเจตนารมร์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 77
8 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 168
9 ประกาศผลการสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ 668
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 535
11 ประกาศสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ 219
12 ประกาศผลการสอบพนักงานจ้างทั่วไป 1457
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 600
14 ประกาศสอบพนักงานจ้างทั่วไป 3520