เมนูหลักDesigned by:

ข่าวสาร ประกาศต่างๆ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น -
2 ประกาศโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน 76
3 ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 81
4 ประกาศแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 92
5 ประกาศเจตนารมร์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 70
6 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 157
7 ประกาศผลการสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ 651
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 525
9 ประกาศสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ 209
10 ประกาศผลการสอบพนักงานจ้างทั่วไป 1440
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 593
12 ประกาศสอบพนักงานจ้างทั่วไป 3471