เมนูหลัก

ลงชื่อเข้าใช้ผู้ใช้ขณะนี้

เรามี 36 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เข้าชม website

087692
วันนี้วันนี้15
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้45
อาทิตย์นี้อาทิตย์นี้140
เดือนนี้เดือนนี้1133
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม  2553ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 255387692

พยากรณ์อากาศDesigned by:

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ครั้งที่ 2

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น รื่อง รายชื่อผู้ผ่าน

การสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ครั้งที่ 2

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคล

เป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ครั้งที่ 2 และประกาศหลักเกณฑ์และ

วิธีการสอบเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เกณฑ์การตัด

สิน และกำหนดวันเวลาและสถานที่ในการคัดเลือกบุคคลในตำแหน่ง

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  คลิ๊กที่นี่ 

 
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ครั้งที่ 2

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น

เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ครั้งที่ 2  คลิ๊กที่นี่

 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่าน

การสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  คลิกที่นี่

 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น คลิ๊กที่นี้

 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสอบ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธีการสอบ เพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 

เกณฑ์การตัดสิน และกำหนดวันเวลา และสถานที่ในการคัด

เลือกบุคคลในตำแหน่งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น คลิ๊กที่นี้

 
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น

เรื่องรับสมัครอาสารสมัครบริบาลท้องถิ่น  เอกสารที่ 1-3 คลิีกที่นี้

                                                     เอกสารที่ 4-5 คลิ๊กที่นี้ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนุะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

ขนส่งค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)  คลิ๊กที่นี้ 

 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมไหล่ทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 และซอย 4 บ้านวังหม้อ ม.1 ด้วยวิธี E-bidbing

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมไหล่ทางผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 และซอย 4 บ้านวังหม้อ ม.1 ด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (E-bidbing)   คลิ๊กที่นี้

เอกสารประกวดราคาจ้าง            เอกสาร 1-4      คลิ๊กที่นี้

                                           เอกสาร 5-9      คลิ๊กที่นี้

ราคากลาง                                                   คลิ๊กทีนี้   

 
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คลิ๊กที่นี้  

 

เอกสารประกวดราคาซื้อ                      เอกสารที่ 1-4      คลิ๊กทีนี้

                                                     เอกสารที่ 5-8      คลิ๊กที่นี้

ร่างขอบเขตของงาน TOR                    เอกสารที่ 1-4      คลิ๊กที่นี้

                                                     เอกสารที่ 5-8      คลิ๊กที่นี้

                                                     เอกสารที่ 9-12    คลิ๊กที่นี้

                                                     เอกสารที่ 13-16  คลิ๊กที่นี้

                                                     เอกสารที่ 17-18  คลิ๊กที่นี้


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รบการจัดสรร (แบบ บก.06)  คลิ๊กที่นี้

                                            

                                       

 
สถานการณ์ข่าวเชื้อไวรัส โควิค 19

 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครกการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแคปซีล หมุู่ที่ 3 เชื่อม หมู่ที่ 2 ซอยข้างโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครกการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแคปซีล หมุู่ที่ 3 เชื่อม หมู่ที่ 2 ซอยข้างโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)  คลิ๊กที่นี้

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแอ่นจัดสรร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแอ่นจัดสรร

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) คลิ๊กที่นี่้ 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ.2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ.2563  คลิ๊กที่นี้ 

 
บทความ อื่นๆ ...
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 2 จาก 5

แบบสำรวจความคิดเห็น

สำรวจความคิดเห็นการให้บริการ WIFI ตำบลบ้านแอ่น
 

ค้นหาข้อมูล

ลิงค์ ที่น่าสนใจ

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ฟังเพลง อบต.

เพลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของที่มาของบ้านแอ่น ที่เล่าขานสืบต่อกันมาและขอขอบพระคุณ คุณตู่ ดารณี ที่ร้องเล่าตำนาน เป็นอย่างสูง