เมนูหลัก

แนะนำบุคลากรใหม่

  • ploy.jpg


Designed by:

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคาต่างๆ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลากยาง ซอย 4 หมู่ 1 15
2 ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ 2 14
3 ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการขยายไหล่ถนน หมู่ 1 83
4 ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการขยายไหล่ถนน หมู่ 1 105
5 ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 2 68
6 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณราคากลาง 107
7 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณราคากลาง 126
8 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณราคากลาง 162
9 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณราคากลาง 92
10 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณราคากลาง 103
11 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณราคากลาง 96
12 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณราคากลาง 152
13 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณราคากลาง 323
14 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณการราคากลาง 281
15 ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 257
16 ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 290
17 ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 280
18 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณการราคากลาง 282
19 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณการราคากลาง 273
20 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 315
21 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณการราคากลาง 238
22 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 339
23 ประชาสัมพันธ์ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ 316
24 ประชาสัมพันธ์ โครงการซ่อมแซมถนน 265
25 ประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างถนน 233
26 ประชาสัมพันธ์ โครงการซ่อมแซมและก่อสร้างถนน 270
27 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 331
28 ประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 280
29 ประชาสัมพันธ์การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 335
30 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 188
31 ประชาสัมพันธ์การจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ 235
32 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 261
33 ประชาสัมพันธ์ การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 293
34 ประชาสัมพันธ์ การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 335
35 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 315
36 ประชาสัมพันธ์ การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 348
37 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 235
38 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 189
39 ประกาศสอบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแคฟซีล หมู่ที่ 4 378
40 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแคพซิล หมู่ที่ 3 367
41 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน 214
42 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 256
43 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 243
44 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 332
45 ประชาสัมพันธ์ การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 337
46 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-auction) 341
47 ประชาสัมพันธ์โครงการสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 4 โครงการ 393
48 ประชาสัมพันธ์โครงการสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ 264
49 ประชาสัมพันธ์โครงการสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 7 โครงการ 541
50 ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคา หมู่ 2 725
51 ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคา หมู่ 3 749
52 ประชาสัมพันธ์สอบราคาโครงการก่อสร้าง เลขที่ 5-8 533
53 ประชาสัมพันธ์สอบราคาโครงการก่อสร้าง เลขที่ 1-4 613
54 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนลูกรัง 1112
55 ประกาศสอบราคาก่อสร้างรางส่งน้ำ 1645