เมนูหลักDesigned by:

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคาต่างๆ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณการราคากลาง 8
2 ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 10
3 ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 10
4 ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 12
5 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณการราคากลาง 11
6 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณการราคากลาง 51
7 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 73
8 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณการราคากลาง 61
9 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 101
10 ประชาสัมพันธ์ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ 95
11 ประชาสัมพันธ์ โครงการซ่อมแซมถนน 97
12 ประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างถนน 54
13 ประชาสัมพันธ์ โครงการซ่อมแซมและก่อสร้างถนน 89
14 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 115
15 ประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 106
16 ประชาสัมพันธ์การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 132
17 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 55
18 ประชาสัมพันธ์การจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ 85
19 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 128
20 ประชาสัมพันธ์ การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 118
21 ประชาสัมพันธ์ การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 166
22 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 133
23 ประชาสัมพันธ์ การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 182
24 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 108
25 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 59
26 ประกาศสอบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแคฟซีล หมู่ที่ 4 175
27 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแคพซิล หมู่ที่ 3 196
28 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน 81
29 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 119
30 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 132
31 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 167
32 ประชาสัมพันธ์ การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 156
33 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-auction) 157
34 ประชาสัมพันธ์โครงการสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 4 โครงการ 230
35 ประชาสัมพันธ์โครงการสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ 126
36 ประชาสัมพันธ์โครงการสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 7 โครงการ 353
37 ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคา หมู่ 2 547
38 ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคา หมู่ 3 566
39 ประชาสัมพันธ์สอบราคาโครงการก่อสร้าง เลขที่ 5-8 393
40 ประชาสัมพันธ์สอบราคาโครงการก่อสร้าง เลขที่ 1-4 422
41 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนลูกรัง 986
42 ประกาศสอบราคาก่อสร้างรางส่งน้ำ 1316