เมนูหลักDesigned by:

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคาต่างๆ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณราคากลาง 135
2 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณการราคากลาง 134
3 ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 129
4 ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 142
5 ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 135
6 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณการราคากลาง 133
7 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณการราคากลาง 137
8 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 171
9 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณการราคากลาง 135
10 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 215
11 ประชาสัมพันธ์ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ 187
12 ประชาสัมพันธ์ โครงการซ่อมแซมถนน 172
13 ประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างถนน 120
14 ประชาสัมพันธ์ โครงการซ่อมแซมและก่อสร้างถนน 161
15 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 193
16 ประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 175
17 ประชาสัมพันธ์การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 206
18 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 113
19 ประชาสัมพันธ์การจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ 148
20 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 185
21 ประชาสัมพันธ์ การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 195
22 ประชาสัมพันธ์ การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 234
23 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 203
24 ประชาสัมพันธ์ การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 249
25 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 163
26 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 115
27 ประกาศสอบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแคฟซีล หมู่ที่ 4 249
28 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแคพซิล หมู่ที่ 3 264
29 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน 138
30 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 173
31 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 170
32 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 242
33 ประชาสัมพันธ์ การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 223
34 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-auction) 225
35 ประชาสัมพันธ์โครงการสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 4 โครงการ 296
36 ประชาสัมพันธ์โครงการสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ 185
37 ประชาสัมพันธ์โครงการสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 7 โครงการ 429
38 ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคา หมู่ 2 613
39 ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคา หมู่ 3 633
40 ประชาสัมพันธ์สอบราคาโครงการก่อสร้าง เลขที่ 5-8 451
41 ประชาสัมพันธ์สอบราคาโครงการก่อสร้าง เลขที่ 1-4 492
42 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนลูกรัง 1032
43 ประกาศสอบราคาก่อสร้างรางส่งน้ำ 1426