เมนูหลักDesigned by:

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคาต่างๆ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(รายเดือน) 26
2 ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการขยายไหล่ถนน หมู่ 1 27
3 ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการขยายไหล่ถนน หมู่ 1 35
4 ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 2 22
5 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณราคากลาง 44
6 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณราคากลาง 49
7 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณราคากลาง 71
8 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณราคากลาง 33
9 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณราคากลาง 36
10 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณราคากลาง 33
11 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณราคากลาง 66
12 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณราคากลาง 224
13 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณการราคากลาง 208
14 ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 185
15 ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 204
16 ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 204
17 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณการราคากลาง 203
18 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณการราคากลาง 202
19 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 229
20 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณการราคากลาง 188
21 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 273
22 ประชาสัมพันธ์ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ 239
23 ประชาสัมพันธ์ โครงการซ่อมแซมถนน 223
24 ประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างถนน 182
25 ประชาสัมพันธ์ โครงการซ่อมแซมและก่อสร้างถนน 213
26 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 255
27 ประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 226
28 ประชาสัมพันธ์การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 265
29 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 154
30 ประชาสัมพันธ์การจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ 201
31 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 227
32 ประชาสัมพันธ์ การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 245
33 ประชาสัมพันธ์ การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 282
34 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 256
35 ประชาสัมพันธ์ การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 297
36 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 203
37 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 155
38 ประกาศสอบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแคฟซีล หมู่ที่ 4 323
39 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแคพซิล หมู่ที่ 3 314
40 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน 177
41 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 220
42 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 210
43 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 291
44 ประชาสัมพันธ์ การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 276
45 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-auction) 284
46 ประชาสัมพันธ์โครงการสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 4 โครงการ 345
47 ประชาสัมพันธ์โครงการสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ 231
48 ประชาสัมพันธ์โครงการสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 7 โครงการ 482
49 ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคา หมู่ 2 664
50 ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคา หมู่ 3 689
51 ประชาสัมพันธ์สอบราคาโครงการก่อสร้าง เลขที่ 5-8 495
52 ประชาสัมพันธ์สอบราคาโครงการก่อสร้าง เลขที่ 1-4 546
53 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนลูกรัง 1073
54 ประกาศสอบราคาก่อสร้างรางส่งน้ำ 1524