เมนูหลักDesigned by:

ข่าวสาร ประกาศต่างๆ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 28
2 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 30
3 ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น 22
4 ประกาศโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน 108
5 ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 111
6 ประกาศแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 117
7 ประกาศเจตนารมร์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 97
8 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 187
9 ประกาศผลการสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ 696
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 556
11 ประกาศสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ 239
12 ประกาศผลการสอบพนักงานจ้างทั่วไป 1481
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 619
14 ประกาศสอบพนักงานจ้างทั่วไป 3573