:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น //วิสัยทัศน์ : ให้มีน้ำไหล ไฟฟ้าสว่าง หนทางดี คนมีการศึกษา นำพาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-106478 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-106478 อีเมล์ : saraban@banann.go.th
กองช่าง
นายณรงค์ ตันไชยยา
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
นายช่างโยธาฯ
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการฯ
นายอุทัย นุชไตรราช
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายสัญญา มหาวรรณ์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายบุญธรรม จันหม้อ
ผู้ช่วยช่างเครื่องสูบน้ำ
นายกิติธวัช ตั๋นปาลี
ผู้ช่วยช่างเครื่องสูบน้ำ
นายสุพัฒน์ ค๊ะณาระต๊ะ
ผู้ช่วยช่างเครื่องสูบน้ำ