:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น //วิสัยทัศน์ : ให้มีน้ำไหล ไฟฟ้าสว่าง หนทางดี คนมีการศึกษา นำพาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-106478 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-106478 อีเมล์ : saraban@banann.go.th
คณะผู้บริหาร
นายสนธยา พรหมเสน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น
เบอร์โทร.087-1747091
นายขจร จันทร์ต๊ะมา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น
เบอร์โทร.086-1143802
นายเอกชัย ด้วงยศ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น
เบอร์โทร.093-2874538
นายทนงศักดิ์ ตั๋นเป็ง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น
เบอร์โทร.089-9515117