:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น //วิสัยทัศน์ : ให้มีน้ำไหล ไฟฟ้าสว่าง หนทางดี คนมีการศึกษา นำพาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-106478 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-106478 อีเมล์ : saraban@banann.go.th
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
นายชลิต สุขสม
กำนันตำบลบ้านแอ่น
นายธงชัย นันไชยพงค์
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังหม้อ หมู่ที่ 1
นางโสภา จ๊ะเขียว
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแอ่นใหม่ หมู่ที่ 2
นายสงกรานต์ ยะปาละ
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแอ่นจัดสรร หมู่ที่ 3